Katastr nemovitostí online

Potřebujete získat informace o stavbě, parcele nebo nebytovém prostoru, který se nachází v České republice. Od toho je tu bezplatná internetová aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Využívat ji může každý, kdo má přístup k internetu. Bezplatné nahlížení je samozřejmě omezené, ale pro získání základních informací o nemovitostech je naprosto dostačující.

Chci pomoct s prodejem nemovitosti

Co víme o Katastrů nemovitostí

Jaké informace získám při Nahlížení do katastru nemovitostí?

Katastr nemovitostí eviduje údaje o veškerých nemovitostech na území České republiky. Jde o informační systém státní správy, který sdružuje informace o nemovistostech a jejích vlastnících. Dozvíte se například jméno vlastníka, velikost pozemku nebo nejrůznější omezení, která se k nemovitosti vztahují. Kromě toho tu lze zjistit také stav řízení, která jsou vedena na určitou nemovitost na jednotlivých katastrálních pracovištích.

Nahlížení do katastru nemovitostí provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Veškeré informace jsou dostupné bezplatně a získáte je na webu bez nutnosti jakéhokoliv přihlášení. Pokud potřebujete podrobnější informace, pak je nutné vždy zadat CAPTCHA, případně se tedy přihlásit. Jde o to, aby systém odlišil člověka od robotů, kteří sbírají data.

Co je evidované v katastru nemovitostí?

V katastru nemovitostí najdete veškeré infromace o nemovitostech a jsou tu také všechny údaje o vlastnících. V katastru se dozvíte veškerá vlastnická práva, která se k dané nemovitosti vztahují. Jsou tu tedy mimo jiné i informace o hypotékách, zástavních právech, exekucích nebo dražbách.

Podrobnější informace lze zobrazit na listu vlastnictví. Jde o listinu, která obsahuje soupis veškerých nemovitostí, které k danému datu a v daném katastrálním území vlastní konkrétní člověk.

Získám online také výpis z katastru nemovitostí?

Bohužel, to bezplatná internetová aplikace neumožňuje. Jestliže potřebujete výpis z listu vlastnictví, pak je nutné mít placený Přístup do KN, případně si o výpis požádat osobně. Udělat to můžete buď na katastrálním pracovišti nebo pomocí CZECHPOINTU.

Co je to katastrální pracoviště?

Jde o vnitřní organizační jednotku KÚ. Působnost katastrálního úřadu vykonává katastrální pracoviště v územním obvodu, který je zveřejněný ČUZK. V každém kraji České republiky je jeden katastrální úřad. Každý z nich má však několik katastrálních pracovišť, ty se zpravidla nacházejí v okresních městech.

Jaké má výhody aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí?

  • Je to zcela anonymní
  • Přístup máte online nepřetržitě 24 hodin denně
  • Na KN si můžete zkontrolovat svůj nemovitý majetek
  • Získáte tu potřebné informace při koupi nebo prodeji nemovitosti

Seznam katastrálních úřadů

Katastrální úřad adresa Katastrálního úřadu telefon
Brno-město Moravské nám. 1/1, 60151 Brno 542521111 Více zde

Co je to katastr nemovitostí?

Jde o datový informační systém, kde jsou uchovávány veškeré údaje o nemovitostech. Kromě toho jsou tu samozřejmě spravované také údaje o vlastnících nemovitostí. Katastrální úřad je řízený zákonem č. 359/ 1992 Sb. a vykonává několik činností. Jde o správu katastru nemovitostí České republiky, projednávání porušení pořádku na úseku KN ČR dle zvláštního zákona. Dále katastr nemovitostí schvaluje změny hranic a následně je provádí. Katastrální úřad má na starosti také změnu pomístního názvosloví a plrní i další úkoly v oblasti zeměměřictví.